Unga jobbar gratis för Yepstr – nu släpper vi det inspelade samtalet

I appen uppmanas unga till att ’levla’ genom att utföra gratisarbete åt Yepstr. I denna inspelning hörs representanter för Nopestrkampanjen ställa VDn till svars.

Yepstr är en app som har ungdomsjobb som affärsidé. Vi har genom kampanjen Nopestr kritiserat appen på en rad plan, vilket fått stor uppmärksamhet i media. Det har också lett till att vi har haft ett möte med Yepstrs VD och medarbetare för att ha en dialog kring appens arbetsvillkor. Det här är en inspelning därifrån. Inspelningen har skett med Yepstrs medgivande.

I Yepstr arbetar unga för ca 75 kr/h och uppÃ¥t. Minimilönen avgörs av ens Ã¥lder och ’level’, ett system som Yepstr själva hittat pÃ¥ där ungdomarna i appen kan samla XP – exempelvis genom att värva fler till appen när de delar ut reklamblad för Yepstr.

I inspelningen jämför Yepstrs VD reklambladen med att dela ut CVn för att söka jobb, men som vi ser nedan är likheterna med ett riktigt CV få. Ingenstans nämns något om ungdomens egen kompetens eller ens något om att anställa hen. Istället uppmanas du som läser att pröva på Yepstr redan idag – med en rabattkod för ett billigare första uppdrag.

Såhär ser reklambladen ut.

Denna marknadsföring görs helt obetalt eftersom Yepstr inte säger sig ha rÃ¥d med att betala ungdomarna. När detta uttalande gjordes hade företaget däremot rÃ¥d att marknadsföra sig aggressivt i Stockholms tunnelbana och pÃ¥ nätet. De menar ocksÃ¥ att det inte gÃ¥r att lita pÃ¥ att ungdomar faktiskt kommer utföra jobben, dÃ¥ ”ungdomar är som de är” – ett uttalande som kan te sig märkligt för att komma frÃ¥n representanter för en ungdomsjobbsapp.

Värt att notera är också att Yepstr aldrig har funnits i Bengtsfors, utan lanserades allra först i Täby, Danderyd, Nacka och Stockholms innerstad. I nuläget finns appen bara i Stockholm.

Många unga som använt appen har vittnat om svårigheterna att få jobb vid låg ’level’, och Yepstrs lösning på detta är tydlig – jobba gratis åt oss först om du vill få några uppdrag.

Möte med Yepstrs VD och vårt fortsatta arbete med Nopestr

Den 6e november hade vi i SUF Stockholm möte med Yepstrs VD och medarbetare för att diskutera appens arbetsvillkor. Där framförde vi den kritik och de krav vi formulerat.

Bland annat lyfte vi hur appens betygssystem skapar en otrygg arbetssituation för ungdomar, att appen uppmanar till gratisarbete för att stiga i level samt problemen med den bristfälliga försäkringen och att ungdomarna inte får behålla hela betalningen.

Att vi lyckats få Yepstr att vara tvungna att föra en dialog med oss om arbetsvillkoren är stort, och ett bevis på att Nopestr som kampanj redan nu haft framgångar.

Däremot har företaget varit tydliga med att de inte vill se detta som en förhandling. Ett grundläggande problem är att Yepstr, liksom andra gigekonomiföretag, inte vill kännas vid något ansvar som arbetsköpare. Samtidigt tjänar de fortfarande pengar på ungdomarna. Vidare så styr de betygsättningen på ungdomarna, har kontroll över lönenivåerna och uppdragen som förmedlas och framhärdar att de står för en försäkring, precis som en arbetsköpare hade gjort.
Vi ser i nuläget inga ansatser från Yepstrs sida om att ta vår kritik på allvar och ta bort appens problematiska funktioner, och därför kommer vi fortsätta kampanjen.