Möte med Yepstrs VD och vårt fortsatta arbete med Nopestr

Den 6e november hade vi i SUF Stockholm möte med Yepstrs VD och medarbetare för att diskutera appens arbetsvillkor. Där framförde vi den kritik och de krav vi formulerat.

Bland annat lyfte vi hur appens betygssystem skapar en otrygg arbetssituation för ungdomar, att appen uppmanar till gratisarbete för att stiga i level samt problemen med den bristfälliga försäkringen och att ungdomarna inte får behålla hela betalningen.

Att vi lyckats få Yepstr att vara tvungna att föra en dialog med oss om arbetsvillkoren är stort, och ett bevis på att Nopestr som kampanj redan nu haft framgångar.

Däremot har företaget varit tydliga med att de inte vill se detta som en förhandling. Ett grundläggande problem är att Yepstr, liksom andra gigekonomiföretag, inte vill kännas vid något ansvar som arbetsköpare. Samtidigt tjänar de fortfarande pengar på ungdomarna. Vidare så styr de betygsättningen på ungdomarna, har kontroll över lönenivåerna och uppdragen som förmedlas och framhärdar att de står för en försäkring, precis som en arbetsköpare hade gjort.
Vi ser i nuläget inga ansatser från Yepstrs sida om att ta vår kritik på allvar och ta bort appens problematiska funktioner, och därför kommer vi fortsätta kampanjen.